Łącznica (droga)

Łącznica – droga pomocnicza, łącząca dwie drogi w ramach węzła drogowego. Również droga, łącząca dwie drogi przebiegające w niewielkiej odległości od siebie.

Rozróżnia się łącznice zjazdowe i łącznice wjazdowe.

Podstawowe typy łącznic zjazdowych i wjazdowych, umożliwiających ruch pojazdów skręcających z jezdni jednokierunkowej:

  • D – łącznice bezpośrednie (Direct);
  • S – łącznice półbezpośrednie (Semi-direct);
  • L – łącznice pośrednie (Loop);
  • R – łącznice z ruchem okrężnym (Roundabout).