Czy wiesz…

Z nowych i ostatnio rozbudowanych artykułów w Wikipedii:

…że na przedstawionej obok monecie dopatrzono się „starej dziewczyny” i orła „nieprzytomnie maszerującego w kierunku Meksyku”?

…co powstało w miejscu wywieszenia atramentowej flagi?

…jaki inny organizm zawiera trzonecznica rdzawa? (na zdjęciu)

kto nazwał Katarzynę II „tyranką”, biorąc od niej nadal pieniądze?

…gdzie podczas I wojny światowej służyły wodnosamoloty Gotha WD.1?

który wrocławski profesor eksternistycznie zdał maturę, a potem w tym samym trybie ukończył studia rolnicze?

Rocznice

2 marca: imieniny obchodzą m.in.: Agnieszka, Karol i Paweł
Okrągłe, pięcioletnie rocznice:

Artykuł na medal

Flagi gmin w województwie kujawsko-pomorskim – lista symboli gminnych w postaci flagi, obowiązujących w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z definicją, flaga to płat tkaniny określonego kształtu, barwy i znaczenia, przymocowywany do drzewca lub masztu. Może on również zawierać herb lub godło danej jednostki administracyjnej. W Polsce jednostki terytorialne mogą ustanawiać flagi zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach. W pierwotnej wersji pozwalała ona jednostkom terytorialnym jedynie na ustanawianie herbów. Mimo to wiele miast oraz gmin, w tym w województwie kujawsko-pomorskim, podejmowało uchwały i używało flagi jako swojego symbolu. Dopiero Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa oficjalnie potwierdziła prawo województw, powiatów i gmin do ustanawiania tego symbolu jednostki terytorialnej. W w województwie kujawsko-pomorskim swoją flagę miały 103 ze 144 gmin. Symbol ten, od 2000 roku, ma ustanowione samo województwo. Czytaj więcej…

Dobry artykuł

Franciszek z Asyżu (ur. w 1181 albo 1182 w Asyżu, zm. 3 października 1226 w Porcjunkuli) – założyciel zakonu franciszkanów, a pośrednio także klarysek i tercjarzy, misjonarz, mistyk średniowieczny, stygmatyk oraz święty Kościoła katolickiego. Pochodził z umbryjskiej rodziny kupieckiej. Pracował w sklepie swojego ojca i brał udział w wojnie między Asyżem a Perugią. W 1205 roku przeżył nawrócenie i postanowił oddać wszystko, co posiada, wyrzec się rodziny i prowadzić ubogie życie. Osiadł w kościele św. Damiana i posługiwał trędowatym. Postanowił nie wstępować do klasztoru, ale prowadzić życie świeckiego pokutnika. Trzy lata później dołączyli do niego kolejni bracia, z którymi zamieszkał w Porcjunkuli. Gdy w 1209 roku uzyskał zgodę papieża na prowadzenie życia w ubóstwie, wspólnota minorycka zaczęła się powiększać. W 1210 roku zorganizował klasztor dla Klary z Asyżu, gdzie powstał klauzurowy zakon klarysek. Po obradach IV soboru laterańskiego zaczął kształtować się Zakon Braci Mniejszych. Czytaj więcej…

Język