Czy wiesz…

Z nowych i ostatnio rozbudowanych artykułów w Wikipedii:

Paweł Bajeński.jpg

…który bohater prozy Marcina Świetlickiego jest, wbrew deklaracjom autora, uważany za jego alter ego?

…kiedy doszło do rozłamu Królestwa Anglii z papiestwem?

…że Smolarek grał w krakowskiej Wiśle, zanim założył Muzeum Morskie?

…co zarzucił Pawłowi Bajeńskiemu (na zdjęciu) Tomasz Terlikowski?

…kiedy powstał pierwszy japoński podręcznik medytacji?

Wydarzenia

Zmarli: Andrzej TarkowskiMichel RousseauCurtis Hanson

Rocznice

25 września: imieniny obchodzą m.in.: Aurelia, Kleofas i Władysław
Okrągłe, pięcioletnie rocznice:

Artykuł na medal

Hodgkin lymphoma (1) mixed cellulary type.jpg
Chłoniak Hodgkina – choroba nowotworowa układu chłonnego cechująca się obecnością olbrzymich nowotworowych komórek Reed-Sternberga o wielopłatowym jądrze i jednojądrzastych komórek Hodgkina, które indukują nienowotworową proliferację i naciek innych limfocytów, monocytów, histiocytów i makrofagów. Głównym objawem choroby jest niebolesne powiększenie węzłów chłonnych oraz objawy ogólne. Najczęściej są zajęte węzły szyjne, śródpiersiowe i pachowe. W celu rozpoznania chłoniaka Hodgkina konieczne jest badanie histopatologiczne całego węzła chłonnego lub innej nacieczonej tkanki pobranej metodami chirurgicznymi. Leczenie chłoniaka Hodgkina jest oparte o chemioterapię i radioterapię. Rokowanie w chłoniaku Hodgkina jest dobre i choroba cechuje się wysokim odsetkiem całkowitych wyleczeń.Czytaj więcej…

Dobry artykuł

Smserzherzogfriedrich.jpg

SMS Erzherzog Ferdinand Maxprzeddrednot zbudowany dla Austro-Węgierskiej Marynarki Wojennej w latach 1904–1906. Był ostatnim okrętem z typu Erzherzog Karl. Został zwodowany 21 maja 1905 roku. Razem ze swoimi siostrzanymi okrętami tworzył III Dywizjon Pancerników. Przez większość I wojny światowej okręt pozostawał w swoim porcie macierzystym w Puli, w obecnej Chorwacji, poza czterema zadaniami. W 1914 roku pancernik był częścią austro-węgierskiej flotylli, która została wysłana w celu eskorty dwóch niemieckich okrętów, SMS „Breslau” i SMS „Goeben”, w trakcie ucieczki z brytyjskiego terytorium Morza Śródziemnego. W maju 1915 roku brał udział w ostrzale włoskiego miasta portowego Ankona. „Erzherzog Ferdinand Max” uczestniczył również w stłumieniu powstania członków załóg kilku krążowników pancernych stacjonujących w Kotorze w dniach 1–3 lutego. Po wojnie „Erzherzog Ferdinand Max” został przekazany Wielkiej Brytanii jako pryz. Został zezłomowany we Włoszech w 1921 roku. Czytaj więcej…


Przeczytaj w innym języku