Otwórz menu główne

Środkowy Wschód

region geograficzny na styku Azji, Afryki i Europy

Środkowy Wschód – nazwa stosowana dla określenia regionu Azji położonego od Wyżyny Irańskiej, po ujście Gangesu i Bajkał i obejmującego część Iranu, Afganistan, Pakistan, Indie, Nepal, Tybet, Chiński Turkiestan (Sinciang), Mongolię, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan.

Badaniem starożytnych i nowożytnych, żywych i wymarłych kultur tego regionu odpowiednie działy orientalistyki: m.in. iranistyka, turkologia, mongolistyka, indologia (albo: indianistyka) i tybetologia.

  • Dawniej: nazwa stosowana dla określenia regionu Azji położonego w obrębie Wyżyny Irańskiej, obejmującego Iran, Afganistan i część Pakistanu.
  • W języku angielskim nazwa Middle East nie jest odpowiednikiem polskiego terminu, gdyż jest niejednoznaczna i oznacza przede wszystkim Bliski Wschód. Do określenia Środkowego Wschodu w języku angielskim stosuje się nazwę Middle Asia.