Światowa Rada Badań nad Polonią

Światowa Rada Badań nad Polonią (d. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią) – zarejestrowane w 1997 Towarzystwo Naukowe mające na celu zacieśnianie związków pomiędzy nauką w kraju i na emigracji w zakresie badań nad dziedzictwem polskiego uchodźstwa niepodległościowego.

Światowa Rada Badań nad Polonią
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Prezes

Walter Gołębiewski

Nr KRS

0000092992

Data rejestracji

4 marca 2002

brak współrzędnych
Strona internetowa

W 1996 z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie (PTNO) odbyło się w Lublinie spotkanie organizacyjne. W konsekwencji utworzono Sekretariat w skład którego weszli profesorowie: Edward Szczepanik, ks. Edward Walewander i Tadeusz Radzik. W czerwcu 1997 tymczasowy Sekretariat został przekształcony w „Radę Porozumiewawczą Badań nad Polonią” na czele Zarządu której stanął prof. dr Edward Szczepanik. W maju 2001 Rada Porozumiewawcza zmieniła nazwę na „Światowa Rada Badań nad Polonią”. Prezesem ŚRBnP został prof. dr Andrzej Targowski, a prof. dr Edward Szczepanik otrzymał godność prezesa honorowego. Aktualnie od czerwca 2007 prezesem ŚRBnP został wybrany mgr Walter, Wiesław Gołębiewski z USA.

ŚRBnP koordynuje działalność naukową badań polonijnych i upowszechnianie wiedzy o Polonii. Cele te realizuje m.in. poprzez inicjowanie i koordynowanie badań naukowych, organizowanie zjazdów, konferencji odczytów naukowych, gromadzenie dokumentacji i wydawnictw polonijnych, wydawanie periodyku prezentującego wyniki badań polonijnych, upowszechnianie wiedzy o Polonii, współpracę z władzami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Aktualny skład Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią po zmianach na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu ŚRBnP w Warszawie w dn. 12.04.2013 r.

1. mgr Walter, Wiesław Gołębiewski - Prezes (USA)
2. ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński Wiceprezes ds. naukowych (Polska)
3. prof. dr hab. Bolesław Indyk – Wiceprezes (Wielka Brytania)
4. dr inż. Jacek Cholewski – Skarbnik (Australia, Polska)
5. mgr Ewa Wysga – sekretarz Generalny (Polska)
6. prof. dr hab. Wiesław Wysocki – Członek Zarządu (Polska)
7. mec. Senator RP Piotr Andrzejewski – Członek Zarządu (Polska)
8. mec. Maria Szonert-Binienda - Członek Zarządu (USA)
9. mgr Hanna Panishava - Członek Zarządu (Białoruś)
10. prof. dr Bernard Kołodziej - Członek Zarządu (Polska)
11. poseł RP dr Artur Górski - Członek Zarządu (Polska) zmarł 1 kwietnia 2016
12. ks. dr Zdzisław Malczewski – Członek Zarządu (Brazylia)
13. dr Norbert Wójtowicz - Członek Zarządu (Polska)
14. mgr Kielich Rainka Hanna – Członek Zarządu (Polska)
15. mgr Walulik Wojciech – Członek Zarządu (Polska)