1 Kaukaski Korpus Armijny

1 Kaukaski Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Istniał z przerwami w l. 1847 - 1918. Od listopada 1899 pod nazwą Kaukaski Korpus Armijny. Wchodził w skład Kaukaskiego Okręgu Wojskowego. Rozformowany na początku 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

 • 20 Dywizja Piechoty
 • 39 Dywizja Piechoty
 • 1 Kaukaska Brygada Piechoty
 • Kubańska Ziemska Brygada
 • 1 Kaukaska Dywizja Kawalerii
 • 1 Kaukaski dywizjon moto-artyleryjski
 • 1 Kaukaski batalion saperów
 • 1 kaukaska kompania telegraficzna

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

 • gen. lejtnant N. A. Klujew (sierpień 1913 - grudzień 1914)
 • gen. piechoty G. J. Berchman (grudzień 1914 - luty 1915)
 • gen. kawalerii P. P. Kalitin (luty 1915 - marzec 1917)
 • gen. lejtnant W. P. Liachow (od marca 1917)

BibliografiaEdytuj

 • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.