1 Kaukaski Korpus Kawaleryjski

1 Kaukaski Korpus Kawaleryjski – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Od czerwca 1916 - lutego 1917 Kaukaski Korpus Kawaleryjski. Rozformowany na początku 1918 r.

Korpus przez cały czas swojegio istnienia wchodził w skład Armii Kaukaskiej

Dowódcy Korpusu:

  • gen. lejtnant N. N. Baratow (kwiecień 1916 - kwiecień 1917),
  • gen. lejtnant A. A. Pawłow (kwiecień - czerwiec 1917),
  • gen. lejtnant N. N. Baratow (od czerwca 1917),

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.