2 Kaukaski Korpus Kawaleryjski

2 Kaukaski Korpus Kawaleryjski – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Od lutego 1917 7 Kaukaski Korpus Armijny.

Korpus przez cały czas swojego istnienia od 1 sierpnia 1916 do 1 lutego 1917, wchodził w skład Armii Kaukaskiej

Dowódcy Korpusu:

  • gen. lejtnant F. G. Czernozubow (czerwiec 1916 - luty 1917),
  • gen. lejtnant A. A. Pawłow (kwiecień - czerwiec 1917),
  • gen. lejtnant N. N. Baratow (od czerwca 1917),

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.