2 Odcinek Straży Granicznej (III Rzesza)

2 Odcinek Straży Granicznej (Grenzschutz-Abschnitts-Kommando 2, G-AK 2) – niemiecki oddział graniczny okresu III Rzeszy. Brał udział w niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 w składzie 4 Armii Günthera von Kluge.

Dowódcą tego oddziału był Generalleutnant Fritz Büchs.

BibliografiaEdytuj