3 Kaukaski Korpus Armijny

3 Kaukaski Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Istniał w l. 1912 - 1918. Sformowany w 1912. Wchodził w skład Kaukaskiego Okręgu Wojskowego. Rozformowany na początku 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

  • 21 Dywizja Piechoty
  • 52 Dywizja Piechoty
  • 3 Kaukaska Dywizja Kozaków
  • 3 Kaukaski dywizjon moto-artyleryjski
  • 3 Kaukaski batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

  • gen. artylerii W.A. Irmanow (maj 1912 - czerwiec 1917)
  • gen. lejtnant M.N. Iwanow (lipiec - sierpień 1917)
  • gen. lejtnant książę A.N. Eristow (od sierpnia 1917)

BibliografiaEdytuj

  • A.K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.