Otwórz menu główne

4 Brygada Kawalerii, IV BK (mjr. Feliksa Jaworskiego) – w czasie wojny polsko-bolszewickiej w składzie 4 Armii ('Grupy Uderzeniowej') Józefa Piłsudskiego.

Podczas uderzenia znad Wieprza stoczyła potyczkę z oddziałami CLXXII brygady strzelców w rejonie wsi Cyców. Szarża brygady na pozycje bolszewickie spowodowała przełamanie linii i odwrót. W boju pod Cycowem IV BK zdobyła 5 ckm i wzięła około 70 jeńców.