5 Syberyjski Korpus Armijny

5 Syberyjski Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1904 z 54 Rezerwowej Brygady Piechoty w Kazańskim Okręgu Wojskowym na okres wojny rosyjsko-japońskiej 1904-05 Rozformowany po wojnie. Ponownie sformowany przed I wojną światową. Rozformowany w 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

  • 3 Syberyjska Dywizja Piechoty
  • 6 Syberyjska Dywizja Piechoty
  • 5 Syberyjski dywizjon moto-artyleryjski
  • 3 Syberyjski batalion saperów
  • 7 Syberyjski batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

  • gen. lejtnant L. L. Sidorin (luty - grudzień 1914)
  • gen. lejtnant N. M. Woronow (grudzień 1914 - kwiecień 1917)
  • gen. lejtnant A. F. Turbin (od kwietnia 1917)

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.