9 Suites de Pièces pour le Clavecin

9 Suites de Pièces pour le Clavecin (9 Suit klawesynowych) – drugi zbiór suit na klawesyn Georga Friedricha Händla HWV 434-442, ChA 2, HHA IV/5, wydanych w Londynie w 1733 roku.

Suita Nr 1 B-dur HWV 434 (Londyn, ok. 1710/17)
 • 1. Prelude
 • 2. Sonata
 • 3. Aria con Variazioni
 • 4. Menuet
(Suita Nr 2) Chaconne G-dur z 21 wariacjami (IV wersja) HWV 435 (Londyn, ok. 1705/17)
Suita Nr 3 d-moll HWV 436 (Londyn, ok. 1721/26)
 • 1. Allemande
 • 2. Allegro
 • 3. Gigue
 • 4. Menuetto
Suita Nr 4 d-moll HWV 437 (Hamburg?, ok. 1703/06)
 • 1. Prelude
 • 2. Allemande
 • 3. Courante
 • 4. Sarabande
 • 5. Gigue

Sarabanda z tej suity została wykorzystana w filmie Stanley Kubricka Barry Lyndon z 1975 roku.

Suita Nr 5 e-moll HWV 438 (Londyn, ok. 1710/17)
 • 1. Allemande
 • 2. Sarabande
 • 3. Gigue
Suita Nr 6 g-moll HWV 439 (Hamburg?, ok. 1703/06)
 • 1. Allemande
 • 2. Courante
 • 3. Sarabande
 • 3. Gigue
Suita Nr 7 B-dur HWV 440 (Hamburg? ok. 1703/06, przeróbka ok. 1717/18)
 • 1. Allemande
 • 2. Courante
 • 3. Sarabande
 • 4. Gigue
Suita Nr 8 G-dur HWV 441 (Hamburg?, ok. 1703/06)
 • 1. Allemande
 • 2. Allegro
 • 3. Courante
 • 4. Aria
 • 5. Menuetto
 • 6. Gavotta
 • 7. Gigue
Suita Nr 9 G-dur (Prelude et Chaconne avec LXII Variations) HWV 442 (Prelude ok. 1717, Chaconne
Hamburg, ok. 1703/06)

(Daty podane w nawiasach oznaczają rok powstania kompozycji)