Otwórz menu główne

Acetyleny

węglowodór (cykliczny lub acykliczny) zawierający przynajmniej jedno wiązanie potrójne
Acetylen – najprostszy alkin
Buta-1,3-diyn – najprostszy poliyn

Acetyleny – grupa organicznych związków chemicznych będących acyklicznymi (rozgałęzionymi bądź nie) lub cyklicznymi (także posiadającymi łańcuch boczny) węglowodorami nienasyconymi zawierającymi przynajmniej jedno wiązanie potrójne[1]. Dzielą się na alkiny – zawierające jedno wiązanie potrójne – oraz poliyny (alkapoliyny) – zawierające więcej niż jedno takie wiązanie (diyny lub alkadiyny – dwa wiązania potrójne; triyny lub alkatriyny – trzy wiązania podwójne itd.)[2]. Nazwa tej grupy pochodzi od acetylenu – najprostszego jej przedstawiciela.

PrzypisyEdytuj

  1.   Acetylenes [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, Acetylenes, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.A00066 (ang.).
  2.   Alkynes [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, Alkynes, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.A00236 (ang.).