Adam Antoni Piątkowski

prof. dr hab. inż. Adam Antoni Piątkowski (ur. 5 maja 1930 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 2002 tamże) – polski naukowiec zajmujący się badaniami nad technikami jądrowymi i elektroniką medyczną.

Adam Antoni Piątkowski
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 5 maja 1930
Warszawa
Data i miejsce śmierci 4 sierpnia 2002
Warszawa
Prof. dr hab. inż nauk technicznych
Specjalność: techniki jądrowe, elektronika medyczna
Alma Mater Politechnika Warszawska
Doktorat 1965 – nauki techniczne
Politechnika Warszawska
Profesura 1978
Nauczyciel akademicki
Politechnika Warszawska
Okres zatrudn. od 1952
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Komisji Edukacji Narodowej

ŻyciorysEdytuj

Po ukończeniu w 1936 roku Szkoły Powszechnej im. Św. St. Kostki w Warszawie, w 1942 roku rozpoczął naukę na tajnych kompletach w Gimnazjum i Liceum im Św. Wojciecha fundacji W. i A. Górskich. W 1948 roku, po egzaminie maturalnym, podjął studia na Politechnice Warszawskiej, w sekcji Elektrotechniki Medycznej Oddziału Fizyki Stosowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Całe życie zawodowe związany był z Politechniką Warszawską. Zainteresowania badawcze Adama Piątkowskiego dotyczyły techniki jądrowej i elektroniki medycznej w tym m.in. analizy EKG, techniki obrazowej rezonansu magnetycznego. Był promotorem 18 doktorów, w tym 2 zagranicznych, 9 spoza Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor kilku książek, przeszło 100 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także w materiałach z konferencji krajowych i zagranicznych.

StanowiskaEdytuj

 • 1952 – inżynier
 • 1955 – magister, starszy asystent
 • 1965 – doktorat
 • 1975 – habilitacja
 • 1978 – tytuł profesora nadzwyczajnego
 • 1990 – tytuł profesora zwyczajnego
 • Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki (1970-1984)
 • Prodziekan Wydziału Elektroniki(1970-1971 i 1975-1981)
 • Redaktor naczelny „Postępów Fizyki Medycznej” (1966-1975)
 • Redaktor działu „Informatora Patentowego” (1966-1983)
 • Wiceprzewodniczący Rady ds. Atomistyki przy Państwowej Agencji Atomistyki (1984-1988)
 • Przewodniczący Sekcji „Technika w Medycynie” przy Komitecie Badań Naukowych (od 1990 roku, przez 3 kadencje).

CzłonkostwaEdytuj

 • Członek rad naukowych:
 1. Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (1970-1988)
 2. Ośrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Medycznej „ORMED” (od 1974 roku)
 3. Instytutu Elektrotechniki Politechniki Białostockiej (1977-1988)
 4. Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (od 1979 roku, przez 3 kadencje)
 5. Instytutu Badań Jądrowych (od 1984 roku, przez 2 kadencje)
 6. Instytutu Systemów Sterowania w Katowicach (od 1984 roku, przez 2 kadencje)
 • Członek:
 1. Komisji Oceny Aparatury Jądrowej (1967)
 2. Branżowej Komisji Doradczej przy Urzędzie Energii Atomowej (1972)
 3. Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1968-1990, a w latach 1974-1975 sekretarzem tego Komitetu)
 4. Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (od 1980 roku)
 5. Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk (od 1992 roku, przez 1 kadencję)
 6. European Standard Organization for Nuclear Electronics (1986-1991)
 7. Rady Redakcyjnej „Journal of Electrical Engineering” (od 1988 roku)
 8. Rad Redakcyjnych dwumiesięczników „Revue Européenne de Technologie Biomedicale” oraz „Innovation et Technologie en Biologie et Medicine” (1984-1992).

Był aktywnym członkiem różnych organizacji naukowych i społecznych:

 • International Radiation Protection Association (od 1970 roku),
 • Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (w którym był sekretarzem Oddziału Warszawskiego w latach 1965-1969, prezesem w latach 1969-1972 i 1979-1983, zastępcą członka Zarządu Głównego w latach 1972-1979 i wiceprezesem Zarządu Głównego – od 1983 roku przez 2 kadencje),
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich (członek Centralnego Komitetu Sekcji Automatyki i Pomiarów w latach 1974-1978, przewodniczący Komitetu ds. Systemu CAMAC w latach 1978-1981, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Systemu CAMAC w latach 1986-1991, wiceprzewodniczący od 1991 roku, honorowy przewodniczący od 2001 roku,
 • Prezydium Komitetu Inżynierii Biomedycznej od 1983 oku),
 • Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (członek korespondent w latach 1984-1986, członek zwyczajny od 1986 roku),
 • Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (członek od 1999 roku),
 • Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS” (członek nadzwyczajny od 1968 roku).

Nagrody, wyróżnienia, odznaczeniaEdytuj

Za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i autorstwo książek był wielokrotnie nagradzany przez ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki, Państwową Radę ds. Wykorzystania Energii Atomowej oraz Rektora Politechniki Warszawskiej.

Odznaczony:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1973),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1981).

Wyróżnienia m.in.:

 • Dyplom Honorowy Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (1976), Złota Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” (1979),
 • Medal „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” (1979),
 • Medal pamiątkowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Mieczysława Pożaryskiego (1979),
 • Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1981), Dyplom z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej za wkład pracy szczególnie cenny dla rozwoju Towarzystwa (1985),
 • Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej (1986).

Ważne publikacjeEdytuj

Autor książki: Pył promieniotwórczy (Wydawnictwo MON, Warszawa 1962). Współautor z doktorem Waldemarem Scharfem książek:

 1. Elektroniczne mierniki promieniowania jonizującego (Wydawnictwo MON, Warszawa, 2 wydania) 1969,1979, ​ISBN 83-11-06230-7​,
 2. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii (Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa) 1972.

Linki zewnętrzneEdytuj