Adam Brochowski

kasztelan sachaczewski i liwski

Adam Brochowski herbu Prawdzic – kasztelan sochaczewski w 1655 roku, chorąży sochaczewski w 1647 roku, pisarz ziemski sochaczewski w 1630 roku, sekretarz królewski.

Adam Brochowski
Herb
Prawdzic

Poseł na sejm 1638 roku, sejm 1639 roku, sejm 1641 roku[1]. Poseł liwski na sejm ekstraordynaryjny 1647 roku i sejm elekcyjny 1648 roku. Jako deputat podpisał pacta conventa Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku[2]. Poseł sejmiku liwskiego na sejm koronacyjny 1649 roku. Poseł na sejmy 1649/1650, 1654 (I), 1654 (II) roku[3].

Przypisy edytuj

  1. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 163.
  2. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 21-22.
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 337.

Bibliografia edytuj

  • Herbarz polski, s. t. II, Warszawa 1900, s. 123.
  • Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 243.