Adam Gliński

Adam Gliński z Zimnej Wody herbu Półkozic – chorąży sandomierski w latach 1676-1682, stolnik sandomierski w latach 1665-1676, burgrabia krakowski w latach 1663-1666, podstoli sandomierski w latach 1661-1663, wojski sandomierski w latach 1657-1661, podstarosta i sędzia grodzki nowokorczyński w latach 1657-1658[1].

Marszałek sejmiku relacyjnego opatowskiego w 1658 roku. Poseł województwa sandomierskiego na sejmy lat: 1666 (I), 1670 (I), 1676[2]. Był członkiem konfederacji malkontentów w 1672 roku[3]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa sandomierskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Jacek Pielas, Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy i ich kariery w XVII wieku, w: Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, Lublin-Siedlce 2011, s. 149.
  2. Jacek Pielas, Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy i ich kariery w XVII wieku, w: Dzieje biurokracji, t. IV, cz. 1, Lublin-Siedlce 2011, s. 145.
  3. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego. T. 1, cz. 2, Kraków 1881, s. 1004.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 179.