Adam Jakub Gralewski

Adam Jakub Gralewski herbu Sulima – ławnik tczewski w latach 1676–1687.

Poseł sejmiku stargardzkiego na sejm koronacyjny 1676 roku, sejm 1677 roku, sejm 1681 roku, sejm 1683 roku, sejm 1685 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 601.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 208.