Adam Urbański herbu Nieczuja – podstoli sanocki w 1769 roku, cześnik sanocki w latach 1768-1769, łowczy sanocki w latach 1766-1768, wojski sanocki w latach 1765-1766, miecznik sanocki w 1765 roku, skarbnik sanocki w latach 1758-1765.

W 1767 roku przystąpił do konfederacji radomskiej. Był konsyliarzem ziemi sanockiej w konfederacji barskiej[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. I, Warszawa 1991, s. 430.

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego w dalszym ciągu Wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. Ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T.23. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, oprac. Antoni Prochaska, Lwów 1928.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-­XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987