Addycja rodnikowareakcja chemiczna (jedna z reakcji rodnikowych), rodzaj addycji, w której uczestniczą wolne rodniki.

Rodniki, pomimo że są elektrycznie obojętne, mają nieparzystą liczbę elektronów walencyjnych i dlatego łatwo wchodzą w reakcje z innymi związkami[1]. Najczęściej, tworzą one wiązania w sposób homogeniczny, czyli taki, w którym każdy substrat wnosi do wiązania po jednym niesparowanym elektronie[1]. Konfiguracja elektronowa, jaką najczęściej przyjmują rodniki, liczy siedem elektronów walencyjnych, przez co jeden z nich pozostaje niesparowany[1].

Addycja rodnikowa polega na przyłączeniu się rodnika do obojętnej cząsteczki, podczas którego następuje rozerwanie wiązania wielokrotnego[1]. W efekcie tworzy się nowy produkt rodnikowy z jednym niesparowanym elektronem[1]. Przykładem takiej reakcji jest addycja rodnika do dowolnego alkenu[1]:

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f John McMurry: Chemia organiczna. Wyd. 3. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 137–138. ISBN 83-01-14401-7.