Ten artykuł dotyczy obrazu Ghirlandaia. Zobacz też: Pokłon pasterzy innych artystów.

Adoracja Pasterzy – obraz włoskiego mistrza Domenica Ghirlandaia, namalowany około 1485 roku. Obecnie znajduje się w kościele Santa Trinita we Florencji.

Adoracja Pasterzy
Ilustracja
Autor Domenico Ghirlandaio
Rok wykonania ok. 1490
Technika wykonania tempera
Rozmiar 167 × 167 cm
Muzeum Kościół Santa Trinita

Obraz znajduje się na tablicy ołtarzowej, przedstawia scenę biblijną adoracji Dzieciątka przez pasterzy. Scena została przedstawiona w bogatej scenografii nawiązującej do czasów antycznych. Inspiracją obrazu był Tryptyk Portinarich Hugona van der Goesa znajdujący się w Galerii Uffizi oraz widoczne są ślady flamandzkiego naturalizmu. Postacie pasterzy wyglądają wręcz identycznie jak u Hugona a Dziecię leżące na ziemi jest podobne to tych malowanych przez północnoeuropejskich malarzy w scenach Bożego Narodzenia. Tradycyjny żłób został zastąpiony antycznym sarkofagiem z inskrypcją nawiązującą do przepowiedni wieszcza Fulwiusza: Ense Cadens, Solymo Popmpei Fulvi(us) Augur Numen Ait Quae Me Conteg(it) Urna Dabit (ja, Flawiusz Augur Pompeiusz, zabity mieczem koło Jerozolimy, prorokuję, że Bóg użyje tego sarkofagu, w którym leżę). Napis jak i starożytne kolumny wskazują wyraźnie na związek świata antycznego ze współczesnym. Wiązało się to również z rodząca się nową ideą odrodzenia świata zewnętrznego.

BibliografiaEdytuj