Ten artykuł dotyczy odbiorcy poczty. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Adresat (od franc. adresse - adres) – osoba, do której ktoś wysyła list, przesyłkę, kartkę pocztową; odbiorca.

Aby przesyłka pocztowa dotarła do adresata, musi zostać opatrzona jego adresem pocztowym. Polski urzędowy wzór adresowania zawiera: imię i nazwisko adresata lub nazwę instytucji, ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miejscowość zamieszkania, oraz kod pocztowy[1].

PrzypisyEdytuj