Adresat (od fr. adresse – adres) – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym[1].

Osoba, do której ktoś wysyła list, przesyłkę, kartkę pocztową; odbiorca.

Aby przesyłka pocztowa dotarła do adresata, musi zostać opatrzona jego adresem pocztowym. Polski urzędowy wzór adresowania zawiera: imię i nazwisko adresata lub nazwę instytucji, ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miejscowość zamieszkania oraz kod pocztowy[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896).
  2. wzór adresowania krajowej przesyłki ekonomicznej. cennik.poczta-polska.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-22)]..