Pyłki roślinne wchodzą w skład aeroplanktonu

Aeroplankton, anemoplankton, plankton powietrzny, plankton eoliczny [gr. aer – powietrze, planktós – błąkający się] – ogół organizmów unoszonych ruchami powietrza w atmosferze. Do organizmów takich zaliczane są bakterie, zarodniki grzybów, drobne pajęczaki, owady i inne drobinki organiczne.

Struktura aeroplanktonu uzależniona jest od pory roku i od środowiska w jakim występuje. W borach sosnowych na przykład wiosną przeważają pyłki sosen i brzóz natomiast latem spory.

Obecność owadów w aeroplanktonie notowano na wysokości do 2200 m[1].

Większość organizmów tworzących plankton eoliczny rozprzestrzenia się na znaczne odległości.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Razowski, 1987

BibliografiaEdytuj

  1. Edward O. Wilson: Różnorodność życia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. ISBN 83-06-02750-7.
  2. Józef Razowski: Słownik entomologiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. ISBN 83-01-07907-X.