Akcent pozametryczny

Akcent pozametryczny – dodatkowy akcent, padający na miejsce, które według wzorca powinno być nieakcentowane[1]. Akcenty pozametryczne występują zwłaszcza na pierwszej sylabie wersu w utworach napisanych anapestem, co prowadzi do zastępstwa pierwszej stopy anapestycznej amfimacerem: ssSssSssSssSs > SsSssSssSssSs.

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 1966, s. 22.