Akceptat

potoczne określenie prawnicze

Akceptat – potoczne określenie prawnicze, najczęściej łączone z podmiotem przekazanym w stosunku przekazu; jest to podmiot, którego zgoda (akcept) na wykonanie przekazu, powoduje powstanie obowiązku jego realizacji w stosunku do odbioru przekazu. W tym znaczeniu może występować w odniesieniu do różnych stosunków na podstawie przekazu[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Encyklopedia prawa, U. Kalina-Prasznic (red.), wydanie 4, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.