Akcja winkulowana

Akcja winkulowana (akcja zasyndykowana)akcja objęta umownym ograniczeniem w jej zbyciu. Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub jej częścią ułamkową jest dopuszczalna, jest jednak zakreślona czasowo. Ograniczenie takie nie może trwać dłużej niż 5 lat od daty zawarcia umowy.

Ograniczenie w zbywaniu akcji jest skuteczne jedynie między akcjonariuszem i spółką. Zbycie akcji winkulowanej wbrew umowie jest skuteczne, jednakże rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą akcjonariusza.

Celem winkulacji jest zagwarantowanie jednolitego głosowania na walnym zgromadzeniu.

Zobacz teżEdytuj