Akustyka słuchu

Akustyka słuchu – dziedzina akustyki dzieląca się na dwie zasadnicze gałęzie:

Przy obecnym stanie wiedzy tylko niektóre aspekty percepcji słuchowej można wyjaśnić na gruncie anatomii lub fizjologii układu słuchowego. Dlatego podstawowym zadaniem stojącym przed akustyką słuchu, jako nauką, jest poznanie i zrozumienie relacji wiążących zjawiska psychoakustyczne z budową anatomiczną i fizjologią układu słuchowego.

Najbardziej cenionym obecnie podręcznikiem z akustyki słuchu jest książka Briana C.J. Moore’a „Wprowadzenie do psychologii słyszenia”.