Aleksander Ciołek Drzewicki

Aleksander Ciołek Drzewicki herbu Ciołek (ur. w 1670, zm. w 1706) – wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1689 roku[1], wojewoda lubelski w latach 1705–1706, kasztelan lubelski w latach 1695–1705, podkomorzy lubelski w latach 1685–1695, podstoli lubelski w latach 1680–1684[2].

Poseł sejmiku lubelskiego na sejm 1681 roku, sejm zwyczajny 1688 roku, sejm zwyczajny 1692/1693 roku, sejm nadzwyczajny 1693 roku, sejm 1695 roku[3]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[4]. Był członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 130.
  2. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. 1991, s. 109.
  3. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 596.
  4. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]
  5. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, s. G2.

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedya Powszechna Kieszonkowa, zeszyt X, Nakład druk i własność Noskowskiego, Warszawa 1888