Aleksander Kiełczewski

Aleksander Kiełczewski herbu Abdank (zm. w 1771 roku) – podczaszy urzędowski w latach 1766-1771, podstoli urzędowski w latach 1729-1766.

Był elektorem Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Elektorowie królów Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. / zestawili w porządek abecadłowy Jerzy Dunin-Borkowski i Miecz. Dunin-Wąsowicz, Lwów 1910, s. 90.
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. Kórnik 1991, s. 114.