Ten artykuł dotyczy Altarii – pojęcia związanego z religią. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Altaria – rodzaj fundacji (prebendy) kościelnej, której celem jest sprawowanie kultu przez altarystę przy wyznaczonym specjalnie do tego celu ołtarzu. Uposażenie altarii było związane z ołtarzem w kościele kolegiackim lub parafialnym, rzadziej innym.


BibliografiaEdytuj

  • Altaria, w: Encyklopedia Katolicka, T. 1, A i ßW – Baptyści, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyn, Z. Sulowski, Lublin 1985, s. 387-389.