Ambasadorowie Stanów Zjednoczonych w Królestwie Prus

lista w projekcie Wikimedia

Niemców, a zwłaszcza Prusaków ze Stanami Zjednoczonymi łączyły dawne stosunki kolonialne. W latach 17491754 około 37 000 Niemców (zwłaszcza z Niemiec Północnych, w tym Prus) przybyło do Ameryki Północnej, by się tam osiedlić. W stosunkach z młodym krajem prym wiodły Prusy. Latem 1785 roku Fryderyk Wielki podpisał traktat handlowy z USA. Nie miał on wielkiego znaczenia ekonomicznego, lecz wyrwał USA z izolacji.

Pierwszym stałym wysłannikiem dyplomatycznym USA do Prus był John Quincy Adams, lecz już w czasie wojny z Brytyjczykami dyplomaci amerykańscy tacy, jak Arthur Lee szukali w Berlinie pomocy przeciw Brytyjczykom.

Amerykańscy ambasadorzy, ministrowie pełnomocni i posłowie w Królestwie Prus

edytuj

Zobacz też

edytuj