Amerokonidium

Amerokonidia u kruchaweczki gładkiej (Psathyrella spadicea)

Amerokonidium, amerospora – jednokomórkowy zarodnik konidialny, u którego stosunek długości do szerokości jest mniejszy, niż 1:15 (zarodniki o większym stosunku długości do szerokości to skolekokonidia)[1]. Morfologia amerokonidiów ma znaczenie przy mikroskopowej identyfikacji niektórych gatunków grzybów. Wyróżnia się wśród nich zarodniki o kształcie kulistym, elipsoidalnym, jajowatym, odwrotnie jajowatym, gruszkowatym, cylindrycznym, maczugowatym i wrzecionowatym. Końce amerokonidiów mogą mieć wyrostki lub szczecinki, bierze się też pod uwagę rozmiary amerokonidiów, fakturę ich powierzchni, barwę, grubość ściany komórkowej, występowanie gutuli[2].

Amerokonidia to jeden z siedmiu typów konidiów wyróżnionych przez P.A. Saccardo. Podjął on próbę klasyfikacji zarodników w oparciu o ich cechy morfologiczne[1].

Typy konidiów wg P. A. Saccardo: 1 – amerokonidia, 2 – didymokonidia, 3 – fragmokonidia, 4 – diktiokonidia, 5 – skolekokonidia, 6 – helikokonidia, 7,8 – staurokonidia

PrzypisyEdytuj

  1. a b Joanna Marcinkowska: Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii. Warszawa: PWRiL, 2012. ISBN 978-83-09-01048-7.
  2. A. Borowska, Flora Polska. Grzyby (Mycota), tom XVI. Grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes), Strzępczakowe (Hyphomycetales), Ciemnobarwniakowe fialidowe (Dematiaceae phialoconidae), Warszawa-Kraków: PAN, 1986, s. 320