Anagnoryzm

Anagnoryzm (gr. anagnōrismós) - motyw występujący w literaturze i dramacie antycznym polegający na nagłym rozpoznaniu przez danego bohatera osoby mu tajemnej, a należącej do bliskich mu osób. Najczęściej jest to rozwiązanie konfliktu i rozwikłanie intrygi poprzez ujawnienie danego pokrewieństwa pomiędzy danymi osobami. Przykładem może być rozpoznanie Orestesa przez Elektrę w sztuce Ajschylosa Orestea lub rozpoznanie przez Telemacha swego ojca Odyseusza w Odysei. W późniejszym okresie motyw ten stał się popularny w sztuce filmowej.

BibliografiaEdytuj

  • Słownik terminów literackich, Stanisław Sierotwiński, Wydawnictwo Ossolineum, 1986
  • Słownik terminów literackich, Zakład im. Ossolińskich, 1976