Anemograf

Anemograf - przyrząd służący do pomiaru prędkości wiatru, który w sposób ciągły, za pomocą samopisu zapisuje prędkość wiatru.

Jest połączeniem anemometru i samopisu.