Anna (żona Artabasdesa)

Anna – cesarzowa bizantyńska w latach 742-743.

Była córką Leona III Izauryjczyka i jego żony Marii. W 715 roku jej ojciec walcząc o tron zawarł sojusz z Artabasedesem. Jego przypieczętowaniem było małżeństwo z Anną. W okresie uzurpacji (742-743) swojego męża została koronowana na cesarzową. Anna ze związku z Artabasdesem miała dwóch synów:

  • Nicefor, współcesarz w latach 742-743
  • Nicetas, strateg temu Armeniakon w latach 742-743.

Data jej śmierci nie jest znana.

BibliografiaEdytuj

  • Ilse Rochow, Bemerkungen zur Revolte des Artabasdos aufgrung bisher nicht beachteter Quellen, „Klio” 68 (1986), z. 1, s.191-197.
  • Paul Speck, Artabasdos, der rechtglaubige Vorkamfer der gottlichen Lehren, Bonn 1981 (omówienia: W. T. Treadgold, "American Historical Review" 88 (1983), s. 94; W. Lackner, "Sudostforschungen" 42 (1983), 483-486; I. Rochow, "Byzantinoslavica" 44 (1983), 216-221; H. Kopstein, "Deutsche Literaturzeitung" 105 (1984), 273-276.
  • Theophanis Chronographia, rec. C. de Boor, I, Leipzig 1883.