Antoni Rozwadowski (zm. 1772)

Antoni Rozwadowski herbu Trąby (ur. ok. 1697 – zm. w 1772 roku) – kasztelan halicki w latach 17461771, chorąży halicki w latach 1744–1746, stolnik halicki w latach 1735–1744, starosta karaczkowski ok. 1724 roku, porucznik chorągwi pancernej wojewody poznańskiego Potockiego w Pułku Najjaśniejszego Królewicza Fryderyka w 1760 roku[1].

Marszałek sejmiku gospodarczego ziemi halickiej w 1718 roku, marszałek halickiego sejmiku relacyjnego w 1721 roku. Poseł ziemi halickiej na sejmy lat: 1728, 1729, 1732 elekcyjny 1733 roku, sejm zwyczajny pacyfikacyjny 1735 roku[2], sejm 1738 roku, poseł podolski na sejm 1740 roku. Jako deputat i poseł na sejm elekcyjny z ziemi halickiej podpisał pacta conventa Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku[3]. W 1745 roku był deputatem ziemi halickiej do Trybunału Głównego Koronnego. W 1766 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[4].

18 stycznia 1754 roku podpisał we Lwowie manifest przeciwko podziałowi Ordynacji Ostrogskiej[5].

BibliografiaEdytuj

  • Porządek na Seymie Walnym elekcyi między Warszawą a Wolą dnia 25 Sierpnia roku Pańskiego 1733 postanowiony ; Actum in Curia Regia Varsaviensi 1733 sub tempus moderni interregni, feria tertia in crastino festi S. Matthaei Apostoli et Evangelistae anno Domini 1733, s. 53.
  • Wiesław Bondyra, Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Lublin 2005, s. 180-181.

PrzypisyEdytuj

  1. Kolęda Warszawska na rok 1760, Warszawa 1760, s. 16.
  2. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 145 część I (Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna), rkps 24, część 2, k. 2.
  3. Porządek na Seymie Walnym elekcyi między Warszawą a Wolą dnia 25 Sierpnia roku Pańskiego 1733 postanowiony, s. 53.
  4. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 222.
  5. Złota Księga Szlachty Polskiej, rocznik V, Poznań 1883, s. 309.