Otwórz menu główne

Aplanon axe tero (pol. Nieboskłon wozem przemierzam) – średniowieczny wiersz w języku łacińskim na cześć arcybiskupa Piotra, zawarty w Kronice Wincentego Kadłubka.

Wiersz, mający charakter panegiryku, znajduje się w księdze czwartej w rozdziale 17 Kroniki. Tekst wychwala w wyszukany sposób cnoty Piotra oraz zasługi dla Kościoła. Utwór składa się z 6 dystychów elegijnych (12 wersów), zbudowanych z heksametrów i pentametrów. Wersy zawierają rymy łączące cezurę (lub dierezę) z klauzulą.

BibliografiaEdytuj

  • Teresa Michałowska: Średniowiecze. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 139, 144, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 83-01-11452-5.
  • Teresa Michałowska: Literatura polskiego średniowiecza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 213. ISBN 978-83-01-16675-5.
  • Maciej Włodarski: Wstęp. W: Średniowieczna poezja łacińska w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007, s. LI. ISBN 978-83-04-04605-4.