Apokryf Ezechiela

Apokryf Ezechiela – nazwa nadana niezachowanemu do czasów współczesnych starotestamentowemu utworowi apokryficznemu przypisywanemu prorokowi Ezechielowi. Jego nieliczne fragmenty znane są z cytatów Ojców Kościoła.

Najstarsza wzmianka o istnieniu drugiej księgi Ezechiela pochodzi od Józefa Flawiusza, który zawarł ją w Dawnych dziejach Izraela (X, V 1). Na tej podstawie wysuwa się hipotezę o datacji utworu na okres między 50 p.n.e. a 50 n.e. Fragmenty apokryfu Ezechiela cytowane są w dziełach Epifaniusza, Klemensa Rzymskiego czy Klemensa Aleksandryjskiego, jak również w Talmudzie babilońskim.

BibliografiaEdytuj

  • Apokryfy Starego Testamentu. Ryszard Rubinkiewicz (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2006. ISBN 83-7146-142-9.