Aram (postać biblijna)

postać biblijna

Aram (hebr. אֲרָם) – według Biblii syn Sema (a wnuk Noego), ojciec Husa, Hula, Getera i Mesecha. Postać ta występuje w rozdziale 10 Księgi Rodzaju (Rdz 10,23): „Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz”. Protoplasta Aramejczyków.

Aram
Występowanie Księga Rodzaju
Rodzina
Ojciec Sem
Dzieci Hus, Hul, Geter, Mesech