Archeologia Polski

czasopismo naukowe

„Archeologia Polski” jest polskim czasopismem naukowym, wydawanym przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W roczniku publikowane są prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Niemal każdy tom zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących, a także kronikę[1].

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach:

  • Index Copernicus Journals Master List[2]
  • CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities[3]
  • Scopus[4]

Archiwalne i bieżące tomy periodyku są udostępnione on-line.

Redaktorzy pisma edytuj

Przypisy edytuj

  1. Archeologia Polski [online], journals.iaepan.pl [dostęp 2020-11-18].
  2. ICI Journals Master List [online], journals.indexcopernicus.com [dostęp 2020-11-21].
  3. Archeologia Polski - CEJSH - Yadda [online], cejsh.icm.edu.pl [dostęp 2020-11-21].
  4. Scopus preview - Scopus - Archeologia Polski [online], www.scopus.com [dostęp 2020-11-21] (ang.).