Arestanty

Arestantyzwiązki chemiczne zatrzymujące fitofaga na roślinie[1]. Przykładem mogą być pluskwy używające arestantów do wzajemnej komunikacji[2].

widoczne wylinki i kał są sygnałem, ze pluskwy mają optymalne warunki rozwoju.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Boczek, Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, wyd. III poprawione i uzupłenione, SGGW, 1998, s. 411.
  2. Jak skuteczniej zwalczać szkodniki. Wiedza. [dostęp 2018-03-18].