Asystent Tronu Papieskiego

Asystent Tronu Papieskiego – honorowy tytuł kościelny przysługujący dawniej członkom dworu papieskiego.

Tytuł ten przysługiwał automatycznie patriarchom Wenecji, Indii Wschodnich i Lizbony, a także niektórym biskupom wyznaczonym przez papieża. Mieli oni prawo zasiadania tuż za kardynałami podczas uroczystości i ceremonii z udziałem Ojca Świętego.

Tytuł asystenta Tronu Papieskiego został zniesiony w motu proprio Pontificalis Domus z dnia 28 marca 1968 przez papieża Pawła VI w ramach reform po Soborze watykańskim II.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj