Aszur-bel-niszeszu

Aszur-bel-niszeszu (akad. Aššur-bēl-nišēšu, tłum. „Aszur jest panem swego ludu”) – władca asyryjski, syn i następca Aszur-nirari II; według Asyryjskiej listy królów panować miał przez 9 lat[1]. Jego rządy datowane są na lata 1417-1409 p.n.e.[2]

W mieście Aszur odkryto liczne stożki gliniane z jego inskrypcją budowlaną dotyczącą odbudowy murów "Nowego Miasta"[3]. Według informacji zawartych w Kronice synchronistycznej Aszur-bel-niszeszu zawrzeć miał traktat pokojowy z Kara-indaszem, kasyckim władcą Babilonii[4].

PrzypisyEdytuj

  1. A.K. Grayson, Königslisten..., s. 109.
  2. A.K. Grayson, Königslisten..., s. 127.
  3. A.K. Grayson, Assyrian..., s. 38.
  4. J.-J. Glassner, Mesopotamian..., s. 177.

BibliografiaEdytuj

  • J.-J. Glassner, Mesopotamian Chronicles, Society of Biblical Literature, Atlanta 2004.
  • A.K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, tom I (From the Beginning to Ashur-resha-ishi I), seria Records of the Ancient Near East (RANE), Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1972.
  • A.K. Grayson, Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1980-83, s.86-135.