Aszur-rabi II

Aszur-rabi II (akad. Aššur-rabî, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane (m)aš-šur-GAL(-bi), tłłum. „Aszur jest wielki”)[1] – król Asyrii w latach 1012-972 p.n.e.[1][2].

Zgodnie z Asyryjską listą królów Aszur-rabi II, syn Aszurnasirpala I i brat Salmanasara II, objął władzę w Asyrii po swym bratanku Aszur-nirari IV i panował nastęępnie przez 41 lat, pozostawiając tron swemu synowi Aszur-resza-iszi II[3]. Pomimo długich rządów Aszur-rabi II pozostaje władcą bardzo słabo znanym[1]. Jeden z późniejszych królów, Aszurnasirpal II (883-859 p.n.e.), w swej inskrypcji na glinianym stożku wymienia go jako wcześniejszego budowniczego Bit-nathi, części świątyni Isztar w Niniwie[1]. Z kolei według inskrypcji innego króla, Salmanasara III (858-824 p.n.e.), za rządów Aszur-rabiego II Asyria utracić miałła kontrolę nad miastami Ana-Aszur-uter-asbat i Mutkinu[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Fuchs A., Aššur-rabi (2), w: Radner K. (red.), The Prosopography ... , s. 209.
  2. Grayson A.K., Königslisten ... , s. 127.
  3. Grayson A.K., Königslisten ... , s. 113.

BibliografiaEdytuj

  • Grayson A.K., Königslisten und Chroniken. B. Akkadisch, w: Reallexikon der Assyriologie, tom VI (Klagesang-Libanon), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1980-83, s. 86-135.
  • Fuchs A., Aššur-rabi (2), w: Radner K. (red.), The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, t. 1/I (A), 1998, s. 209.