Błąd materialny – błąd we wnioskowaniu polegający na tym, że któraś z przesłanek uznanych przez nas za prawdziwą, w rzeczywistości jest fałszywa. Wniosek z wnioskowania obarczonego błędem materialnym może być (choć nie musi) fałszywy[1].

Błędy materialne można popełnić w różnych typach wnioskowań, nie tylko w rozumowaniach dedukcyjnych. Szczególnie narażone są na nie wnioskowania entymematyczne[potrzebny przypis], np. wnioskowanie:

Wieloryb oddycha płucami

Niektóre ryby oddychają płucami

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Mikołaj Poletyło, Błąd materialny, [w:] Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki, wyd. 2 zmienione, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, s. 26, ISBN 83-04-01327-4.

Bibliografia edytuj

  • Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1990