Barierka (balustrada, poręcz) – ścianka składająca się z tralek połączonych od góry poręczą. Najczęściej stosowana jako zabezpieczenie balkonów (balustrady balkonowe), okien (zabezpieczenie okienne), schodów (balustrada schodowa).

Barierka drewniana
Barierka schodowa

Rodzaje barierekEdytuj

Barierki mogą przybierać różne formy, wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się:

  • Barierki z wypełnieniem prętami poziomymi lub pionowymi – w przypadku montowania barierek w domach jednorodzinnych, minimalna wysokość mierzona od góry poręczy powinna wynosić 90 centymetrów. Z kolei w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, ośrodkach zdrowia poręcz barierki powinna wynosić co najmniej 110 cm wysokości, natomiast maksymalny prześwit pomiędzy prętami wypełniającymi barierkę nie może być większy niż 12 centymetrów. W domach jednorodzinnych przepisy nie regulują maksymalnej szerokości pomiędzy poszczególnymi prętami.
  • Barierki całoszklane – powinny być skonstruowane ze szkła hartowanego klejonego o minimalnej grubości 17,52 mm. W momencie rozbicia szkła pękają na małe, nieostre kawałki, które nikogo nie poranią. Aby zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa przy konstruowaniu należy przestrzegać ściśle norm i przepisów prawa budowlanego.
  • Barierki z wypełnieniem linkami stalowymi – elementem wypełniającym są stalowe linki, połączone z górną poręczą.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, nr 75, poz. 690)