Baron Wedgwood

Baronowie Wedgwood 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Dziedzic tytułu barona Wedgwood: Anthony John Wedgwood, kuzyn 4. barona