Benajasz syn Jojady

Benajasz – postać biblijna ze Starego Testamentu, kapitan przybocznej gwardii króla Dawida. Gdy po śmierci Dawida Adoniasz próbował przejąć tron, Benajasz poparł Salomona i został dowódcą jego wojsk. Benajasz jest wspominany w 2 Księdze Samuela 8,18, 2 Księga Samuela/2 Księdze Samuela 23,20-23 i 1 Księdze Królewskiej 1-2.

Benajasz syn Jojady
Występowanie 2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
1 Księga Kronik
Rodzina
Ojciec Jojada

Źródło: Słownik postaci biblijnych na Biblia.net.pl