Benedykt Skarbek Ważyński

Benedykt Skarbek Ważyński herbu Abdank – skarbny litewski w latach 1746-1758, starosta tyrkszlewski.

Benedykt Skarbek Ważyński
Herb
Abdank

Poseł Księstwa Żmudzkiego na sejm 1748 roku.

Bibliografia

edytuj
  • Dyaryusze sejmowe z wieku XVIII.T.I. Dyaryusz sejmu z r.1748. Diaria comitiorum Poloniae saeculi XVIII i Diarium comitiorum anni 1748 wydał Władysław Konopczyński, Warszawa 1911, s. 302.
  • Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku, pod red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1994, s. 184, 247.