Beta tester – osoba, która przed wydaniem oprogramowania komputerowego testuje jego jakość, wydajność oraz stabilność na wersji beta. Pomaga producentom oprogramowania poprzez składanie raportów z testowania.

W przypadku oprogramowania Open Source beta testowanie ma zwykle charakter działalności wolontariackiej, ponieważ każda wersja programu jest dostępna dla wszystkich użytkowników, a zainteresowani mogą zgłaszać błędy w trakcie użytkowania.

W pozostałych przypadkach, beta testerzy mogą być zatrudniani przez producenta lub wersja beta może zostać udostępniona określonej grupie osób.

Zobacz teżEdytuj