Otwórz menu główne

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Główna (BG UKW) wraz z bibliotekami filialnymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest biblioteką naukową ogólną. Gromadzi zbiory z zakresu nauk humanistycznych: filozofii, psychologii, pedagogiki i socjologii, sztuki, nauk filologicznych (przede wszystkim z filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i słowiańskiej) i historycznych; intensywnie uzupełniane są zbiory z zakresu matematyki, biologii, geografii i ochrony środowiska, jak również z nauk technicznych.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Ilustracja
Nowa Biblioteka Główna UKW
Państwo  Polska
Miejscowość Bydgoszcz
Adres ul. Karola Szymanowskiego 3
Właściciel UKW
Dyrektor dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
Data założenia 1969
Siglum BG UKW
Wielkość zbiorów 1,5 mln
Położenie na mapie Bydgoszczy
Mapa lokalizacyjna Bydgoszczy
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa kujawsko-pomorskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Ziemia53°07′41,00″N 18°01′13,52″E/53,128056 18,020422
Strona internetowa
Stara biblioteka

Biblioteka powstała w 1969, po przejęciu 50-tysięcznego księgozbioru Studium Nauczycielskiego. Obecnie zbiory Biblioteki liczą blisko 1,5 mln jednostek – w tym ponad 640 tys. książek, 56 tys. woluminów czasopism i 54 tys. zbiorów specjalnych. Biblioteka posiada także kolekcje specjalne: ponad 2 000 starych druków, inkunabuły, zbiory kartograficzne, graficzne oraz rękopiśmienne.

Zasadnicza część księgozbioru znajduje się w Bibliotece Głównej. Oprócz niej funkcjonuje 6 bibliotek filialnych[potrzebny przypis].

Biblioteka UKW jest w pełni skomputeryzowana. Do obsługi wszystkich etapów pracy wykorzystuje system biblioteczny Horizon. Jest także aktywnym członkiem NUKAT. Od 2005 w Bibliotece Głównej działa Pracownia Digitalizacji, gdzie wyselekcjonowane publikacje konwertowane są na postać cyfrową. Część z nich udostępniana jest online w ramach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

27 kwietnia 2010 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego budowy przy ul. Szymanowskiego 3 nowego gmachu Biblioteki Głównej. 15 kwietnia 2011 wmurowano kamień węgielny, a pod koniec 2012 prace budowlane na zewnątrz budynku były już ukończone. Oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki Głównej nastąpiło w październiku 2013. Inwestycja ta została zrealizowana za kwotę 45.546.804,97 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 31.882.763,47 zł. Inwestycja objęła zarówno budowę, jak i wyposażenie budynku o powierzchni użytkowej 18 tysięcy m2, który mieści czytelnie dla 320 użytkowników (główna, o powierzchni 3 tys m kw., umożliwia swobodny dostęp do 150000 książek), magazyny, sale ekspozycyjne, pomieszczenia dydaktyczne (w tym sale do pracy indywidualnej i zespołowej), salę konferencyjną na 200 miejsc, 200 stanowisk komputerowych oraz pracownie internetowe i multimedialne. W budynku znalazły również siedzibę pracownie: Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, Digitalizacji, "Pamięci bydgoszczan" (realizującej projekt stworzenia bazy audiowizualnej nagrań wspomnień mieszkańców miasta na temat jego wyglądu, historii, życia codziennego itp.) oraz Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W całym obiekcie, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniony został bezprzewodowy dostęp do internetu.

Budynek starej biblioteki przy ul. Chodkiewicza w 2017 przeznaczono na budynek dydaktyczny dla wydziału pedagogiki i psychologii UKW[1].

Archiwum Historii MówionejEdytuj

Archiwum „Pamięć bydgoszczan” gromadzi wspomnienia i relacje mieszkańców Bydgoszczy oraz osób związanych z miastem. Uzupełnieniem bazy są dokumenty i fotografie archiwalne oraz ich kopie zgromadzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem projektu jest rejestrowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie opowieści bydgoszczan dotyczących: wyglądu miasta, ważnych wydarzeń historycznych, politycznych i artystycznych, wybitnych osobistości związanych z Bydgoszczą, opisu życia codziennego, zjawisk wielokulturowości, mniejszości narodowych, itp. Na bazie zgromadzonych w ten sposób materiałów (wywiady i pozyskany materiał faktograficzny – dokumenty, fotografie lub ich kopie) tworzone jest archiwum i baza, której część udostępniana jest (za zgodą autorów) za pośrednictwem specjalnego portalu. Fotografie i dokumenty udostępnione przez rozmówców są digitalizowane i oddawane właścicielom. Materiały archiwalne zostały podzielone na kolekcje tematyczne: m. in. Kultura, Okupacja niemiecka, Pierwsze lata powojenne, Roboty przymusowe, Wrzesień 1939, Życie codzienne i obyczaje, Sport, Przemysł i usługi.

Część nagrań udostępniono w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej w ramach realizacji projektu POPC.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj